г. Москва

Труба капиллярная

Труба капиллярная 12Х18Н10Т, ГОСТ 14162-79

Изготовление под заказ.

Номенклатура Ед. измерения Характеристика Цена
Труба 12Х18Н10Т ф0,32х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,36х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,36х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,3х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,45х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,45х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,45х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,45х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,4х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,4х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,55х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,55х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,55х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,55х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,55х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,55х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,55х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,5х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,5х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,5х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,5х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,5х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,5х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,6х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,6х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,6х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,6х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,6х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,6х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,6х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,6х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,7х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,7х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,7х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,7х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,7х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,7х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,7х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,7х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,7х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,8х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,8х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,8х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,8х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,8х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,8х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,8х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,8х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,8х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,8х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,8х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,9х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,9х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,9х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,9х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,9х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,9х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,9х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,9х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,9х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,9х0,30мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,9х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,9х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф0,9х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,0х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,0х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,0х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,0х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,0х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,0х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,0х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,0х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,0х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,0х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,0х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,0х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,0х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,0х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,0х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,0х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,2х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,4х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,5х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,6х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф1,8х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,0х0,9мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х0,9мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,2х1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х0,9мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х1,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х1,2мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,4х1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х0,9мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х1,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х1,2мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,5х1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х0,9мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х1,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х1,2мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф2,8х1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х0,9мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х1,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х1,2мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х1,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х1,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,0х1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х0,9мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х1,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х1,2мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х1,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х1,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,2х1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х0,9мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х1,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х1,2мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х1,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х1,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,4х1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х0,9мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х1,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х1,2мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х1,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х1,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х1,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х1,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,5х1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х0,9мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х1,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х1,2мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х1,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х1,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х1,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х1,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,6х1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х0,9мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х1,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х1,2мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х1,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х1,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х1,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х1,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф3,8х1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х0,9мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х1,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х1,2мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х1,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х1,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х1,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х1,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,0х1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х0,9мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х1,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х1,2мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х1,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х1,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х1,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х1,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,2х1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х0,9мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х1,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х1,2мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х1,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х1,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х1,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х1,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,5х1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х0,9мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х1,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х1,2мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х1,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х1,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х1,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х1,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф4,8х1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,12мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,15мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,16мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,18мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,20мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,22мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,25мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,28мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,32мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,35мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,36мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,38мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,45мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,55мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,7мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х0,9мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х1,1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х1,2мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х1,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х1,4мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х1,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х1,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф5,0х1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф6,0х0,3мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф6,0х0,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф6,0х0,6мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф6,0х0,8мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф6,0х1,5мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф6,0х1мм пог.м Уточняйте
Труба 12Х18Н10Т ф8,0х0,5мм(в бухте) пог.м Уточняйте